Prindi

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  

Kunda kabelile pühendatud mälestuskivi avati ...

 

Mälestuskivi asub Kukerpallimäel (ca 75 meetrit enne Mere pst lõppu, vaata Google kaardilt). Siin kõrval on nõukogude vennashaua monument (http://www.monument.ee/kunda-linn/kunda-vennashaud). 

 

Kunda linna veebilehel http://kunda-ee.sn5.zone.eu/index.php?page=314 on kirjas nii: 

Kunda kuulub Viru-Nigula kihelkonda. Seal oli nii kirik kui ka surnuaed. Kui asula elanike arv suureks läks, oli vaja oma jumalakoda.

1904. aastal ehitati Kukerpalli mäele prohvet Eliale pühendatud avar puitkabel.

23. detsembril 1918. aastal sai kabel dessandi ajal mürsutabamuse ja põles maha.

9. jaanuaril 1928. aastal õnnistati sisse uus kivikirik.

Surnuaed võeti kasutusele 1907. aastal. Parun oli andnud maa ja oma pereliikmedki Viru-Nigulast siia ümber matnud.

 

Kabelile pühendatud mälestuskivist on juttu:

11.1 EELK Kunda Kolmekuninga koguduse juhatus soovib 2013.a kultuuripärandi aasta raames
taotleda luba endise Kunda kabeli asukoha kiriku mälestusobjektiks muutmiseks ja
annetuseks saadud 70 cm kõrguse kivi mändide vahele paigutamiseks, millele kirjutatakse
peale silt „Kunda kabel 1904-1918”.

Sõna võtsid: Mihhail DANILOV, Uno TRUMM, Krista ENGELBRECHT, Urmas LEPIK

Otsustati: Anda nõusolek EELK Kunda Kolmekuninga kogudusele (reg.kood:80209335), esindaja
Heldi Randver, Kunda kabeli mälestuskivi paigaldamiseks Kunda linnale kuuluvale
Jõeääre katastriüksusele, katastrikoodiga 34501:004:0027.

 

Ajalehes avaldatud artikleid lugedes tasub olla tähelepanelik, sest neis on enamasti juttu hoopis Kunda kirikuga seoses, näiteks "Virumaa Teataja" 6.01.2018.  

 

Fotod 2016: 

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.