Prindi

Enne monumentide leidmist ei olnud ma kunagi millegi nii suuremahulise asja uurimisega tegelenud. Päris ausalt öeldes ei olnud ma üldse midagi uurinud.

Tänaseks olen ma üle kuue aasta püüdnud selgust saada Lääne-Virumaa monumentidest. Kusagil eelnevalt ma kirjutasin, et tahan aastal 2013 alustada terve Eesti monumentide e-kataloogi koostamist. See aga tähendaks ca 5000 monumendi kataloogiseerimist: 15 maakonda ja lisaks veel mõned suured linnad. 

5000 monumenti = 5000 juttu + ca 25000 fotot + ca 15000 ajaleheartiklit + mitme tuhande inimese mälestused + mitusada uurimistöös osalejat + …

Selge see, et nii suuremahult tööd ei saa ilma vajalike reegliteta tulemuslikult teostada. Kust aga leida sobivad standardid, juhendid, soovitused? Ma olen mitmete asjatundjatega sellel teemal rääkinud, kuid nagu selgub, ega midagi konkreetset polegi olemas. Järelikult peab vajaliku juhendmaterjali ise koostama.

Ma õppisin 2009-2012 Tallinna Ülikooli magistriõppes dokumendihaldust. Kirjutasin lõputöö teemal "Metaandmete probleeme mäluasutuste e-andmebaasides monumentide teabeotsingu näitel". Nii see magistritöö, kui ka veel mitmeid teised juhendid (allpool nimetatud teemadel), mida ma lähikuudel kirjutan, võiksid olla aluseks meie ühisele monumentide uurimisele.

Sisu hankimine:

Kui võtta eesmärgiks saada infot vähemalt 100% tänasel päeval olemasolevate monumentide ja 95% eelmisel sajandil Eestis olnud monumentide kohta, siis mis allikad peame läbi töötama?


Monumendist artikli koostamine:

Kui pikk artikkel, kui palju pilte, mis vormingus, stiilis, kes teeb artiklile kontrolli – sisuline, keeleline …


Tehnilised soovitused:


Autorikaitsest tulenevad kitsendused:


Tegevuse dokumenteerimine:


Kogutu säilitamine, failidest varukoopiate tegemine:


Materjali ülespanek veebilehele: