Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Enne monumentide leidmist ei olnud ma kunagi millegi nii suuremahulise asja uurimisega tegelenud. Päris ausalt öeldes ei olnud ma üldse midagi uurinud.

Tänaseks olen ma üle kuue aasta püüdnud selgust saada Lääne-Virumaa monumentidest. Kusagil eelnevalt ma kirjutasin, et tahan aastal 2013 alustada terve Eesti monumentide e-kataloogi koostamist. See aga tähendaks ca 5000 monumendi kataloogiseerimist: 15 maakonda ja lisaks veel mõned suured linnad. 

5000 monumenti = 5000 juttu + ca 25000 fotot + ca 15000 ajaleheartiklit + mitme tuhande inimese mälestused + mitusada uurimistöös osalejat + …

Selge see, et nii suuremahult tööd ei saa ilma vajalike reegliteta tulemuslikult teostada. Kust aga leida sobivad standardid, juhendid, soovitused? Ma olen mitmete asjatundjatega sellel teemal rääkinud, kuid nagu selgub, ega midagi konkreetset polegi olemas. Järelikult peab vajaliku juhendmaterjali ise koostama.

Ma õppisin 2009-2012 Tallinna Ülikooli magistriõppes dokumendihaldust. Kirjutasin lõputöö teemal "Metaandmete probleeme mäluasutuste e-andmebaasides monumentide teabeotsingu näitel". Nii see magistritöö, kui ka veel mitmeid teised juhendid (allpool nimetatud teemadel), mida ma lähikuudel kirjutan, võiksid olla aluseks meie ühisele monumentide uurimisele.

Sisu hankimine:

Kui võtta eesmärgiks saada infot vähemalt 100% tänasel päeval olemasolevate monumentide ja 95% eelmisel sajandil Eestis olnud monumentide kohta, siis mis allikad peame läbi töötama?

 • Maakonnajalehed
 • Keskajalehed
 • Valla/linna ajalehed
 • Ajakirjad
 • Mis muuseumid, arhiivid …
 • Kohalike koduloolaste kogud
 • Kohalike elanike mälestused
 • Mis veel?


Monumendist artikli koostamine:

 • Monumendile õige nime panek
 • Mida võtta aluseks kohanimede määramisel? Kas regionaalministri määrus „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine“ https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13271376 Samas jälle mitmeid kohti tuntakse palju paremini mitteametlike nimede järgi.
 • Peatükid (sissejuhatus ehk taustainfo, ideest avamiseni, edasine kasutamine)
 • Pildid
 • Kaardid, skeemid
 • Asukohakoordinaadid, Google kaart
 • Viited teistele monumentidele

Kui pikk artikkel, kui palju pilte, mis vormingus, stiilis, kes teeb artiklile kontrolli – sisuline, keeleline …


Tehnilised soovitused:

 • Vajalik tarkvara ja seadmed tööde teostamiseks
 • Fotografeerimine (foto omadused, kuidas pildistada: lähedalt, kaugelt, küljelt, foto abil hea asukohta määrata, …)
 • Vanade fotode skaneerimine
 • Kas fototöötlus on esilagu vajalik? – puhastamine täppidest, kriipsudest, vajalike osade väljalõikamine jms.
 • Dokumentide skaneerimine
 • GPS seadme kasutamine monumendi asukoha kindlaksmääramiseks
 • Google kaardi rakendus
 • Muinsuskaitseameti arhiivis ja kohalikes osakondades dokumentide ja fotode digitaliseerimine
 • Muuseumide kogud


Autorikaitsest tulenevad kitsendused:

 • Viitamine
 • Fotograafil autoriõigustest loobumine MTÜ kasuks


Tegevuse dokumenteerimine:

 • Erinevate protsesside kirjeldused
 • Mis dokumendid on vajalikud
 • Kes peab neid täitma, kes kontrollib-allkirjastab
 • Millal peab täitma
 • Kuidas peab täitma
 • Kus ja kuidas dokumente hoitakse


Kogutu säilitamine, failidest varukoopiate tegemine:

 • Mida ja kuidas säilitada (varukoopiad, CD/DVD, mälupulgad)


Materjali ülespanek veebilehele:

 • Andmebaasi ülesehitus (struktuur, kellel on mis õigused …)
 • Kasutajad ja nende õigused
 • Kuidas ja kuhu midagi lisada (jutud, üksikud fotod, pisipildid, fotode galeriid, tabelid, Google kaart, lingid